REALIZACJA:
Wrocław, ul. Czerwonych Maków. moc 7,7 kWp

Facebook